KOLEKTIVNI UGOVOR

NAZIVObjavljen u listu pod brojemDatum objave
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 38/2222.9.2022.
Službene novine Kantona Sarajevo 12/1822.3.2018.
Službene novine Kantona Sarajevo 51/1622.12.2016.
Službene novine Kantona Sarajevo 42/1620.10.2016.

PRAVILNICI

NAZIVObjavljen u listu pod brojemDatum objave
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 22/22 2.6.2022.
Službene novine Kantona Sarajevo 12/2224.3.2022.
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školiSlužbene novine Kantona Sarajevo 15/2227.10,2022.
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 9/2204.03.2022
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 29/1224.2.2021.
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 34/1217.02.2022
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 19/0415.02.2022
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 24/1815.02.2022
Službene novine Kantona Sarajevo 13/20
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 19/0415.02.2022
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školiSlužbene novine Kantona Sarajevo 23/2115.02.2022
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastaveSlužbene novine Kantona Sarajevo 2/2015.02.2022
Službene novine Kantona Sarajevo 24/20
Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih školaSlužbene novine Kantona Sarajevo 45/1814.02.2022
Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave i laboratorijskog rada u srednjim školama u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 3/2014.02.2022
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavacaSlužbene novine Kantona Sarajevo 45/1814.02.2022
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakseSlužbene novine Kantona Sarajevo 5/1814.02.2022
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 42/1714.02.2022
Službene novine Kantona Sarajevo 23/18
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola sa područja Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 18/9814.02.2022
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 4/1914.02.2022
Službene novine Kantona Sarajevo 9/19
Službene novine Kantona Sarajevo 25/21
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanjuSlužbene novine Kantona Sarajevo 32/18
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 2/18
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenikaSlužbene novine KS br.34/23

PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI

NAZIVObjavljen u listu pod brojemDatum objave
Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanjeSlužbene novine Kantona Sarajevo 20/2219.5.2022.
Službene novine Kantona Sarajevo 7/2118.2.2021.
Službene novine Kantona Sarajevo 45/2012.11.2020.
Službene novine Kantona Sarajevo 27/0828.7.2008.
Službene novine Kantona Sarajevo 23/0421.9.2004.
ŠKOLSKI ODBOR
Naziv dokumentaDokumentDatum
Dnevni red 1.sjednica34-01-2-1331/224.10.2022.
Dnevni red 2. sjednica34-01-1-2-1481/223.11.2022.
Dnevni red 3. sjednica34-01-1-2-1810/2221.11.2022.
Dnevni red 4. sjednica34-01-1-2-1778/2215.12.2022.
Dnevni red 5. sjednica34-01-1-2-1900/2230.12.2022.
Dnevni red 6. sjednica34-01-1-2-81/2313.1.2023.
Dnevni red 7. sjednica34-1-2-190/2326.1.2023.
Dnevni red 8. sjednica8.sjednica ŠO3.2.2023
Dnevni red 9.sjednica34-1-2-411/23 23.2.2023.
Dnevni red 10.sjednicaDnevni red za 10. sjednicu ŠO07.03.2023.
Plan upisa za školsku 2023/24

Plan upisa 2023/2407.03.2023.
Poziv za 10.sjednicu ŠOPoziv 10. sjednica07.03.2023.
Poziv za 12 sjednicu ŠO12. sjednica ŠO28.4.2023.
Poziv za 14. sjednicu ŠODnevni rad 14. ŠODnevni red za 14. sjednicu ŠO
Poziv za 13.sjednicu ŠODnevni red za 13. sjednicu ŠO
Poziv za 15. sjednicu ŠODnevni red za 15. sjednicu
Poziv za 16. sjednicu ŠOPoziv za 16. sjednicu ŠO
Poziv za 17. sjednicu ŠOPoziv za 17. sjednicu ŠO
Poziv za 18. sjednicu ŠOPoziv za 18. sjednicu ŠO

ŠKOLSKI DOKUMENTI

Naziv dokumentaBrojDatum
Pravila JU Prva gimnazija SarajevoPravila JU Prva gimnazija20.11.2018.
Pravilnik o radu JU Prva gimnazija SarajevoPravilnik o radu škole (2021)18.5.2021.
Izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Prva gimnazija4.11.2022.
Pravilnik o Javnim nabavkama JU Prva gimnazijaPravilnik o javnim nabavkama12.12.2019.
Poslovnik o radu Školskog odbora JU Prva gimnazijaPoslovnik o radu Školskog odbora4.10.2022.
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU
Prva gimnazija Sarajevo
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije4.11.2022.
Plan integriteta JU Prva gimnazijaPlan integritetadecembar 2022.
Odluka o konstituisanju Školskog odbora JU Prva gimnazijaOdluka 4.10.2022.
Pravilnik o javnoj nabavci roba, usluga i radovaPravilnik o javnoj nabavci roba, usluga i radova
Privremeni plan javnih nabavki za period 1.1.2023-31.12.2023.Privremeni plan JN
Interni akt o zaštiti na radu u JU Prva gimnazijaInterni akt o zaštiti na radu
Pravilnik o radu školske bibliotekePravilnik o radu školske biblioteke21.9.2023.
Pravilnik o radu JU Prva gimnazija- IZMJENEIzmjene Pravilnika o radu JU Prva gimnazija Sarajevo21.9.2023.

Dokumente kao rješenja, odluke možete pogledati u dole navedenim folderima. 

NazivObjavljen u listu pod brojem: Datum objave
Odluka o kriterijuma za upis u prvi razred srednjih škola Kantona SarajevoSl. novine KS br.20/234.5.2023.