KOLEKTIVNI UGOVOR

NAZIVSl.novine KS 28/23Objavljen u listu pod brojemDatum objave
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 38/2222.9.2022.
Službene novine Kantona Sarajevo 12/1822.3.2018.
Službene novine Kantona Sarajevo 51/1622.12.2016.
Službene novine Kantona Sarajevo 42/1620.10.2016.
Sl.novine KS 28/2329.6.2023.
Sl.novine KS 31/2320.7.2023.
Sl.novine KS 07/2422.2.2024.

PRAVILNICI

NAZIVObjavljen u listu pod brojemDatum objave
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 22/22 2.6.2022.
Službene novine Kantona Sarajevo 12/2224.3.2022.
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školiSlužbene novine Kantona Sarajevo 15/2227.10,2022.
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 9/2204.03.2022
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 29/1224.2.2021.
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 34/1217.02.2022
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 19/0415.02.2022
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 24/1815.02.2022
Službene novine Kantona Sarajevo 13/20
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 19/0415.02.2022
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školiSlužbene novine Kantona Sarajevo 23/2115.02.2022
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastaveSlužbene novine Kantona Sarajevo 2/2015.02.2022
Službene novine Kantona Sarajevo 24/20
Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih školaSlužbene novine Kantona Sarajevo 45/1814.02.2022
Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave i laboratorijskog rada u srednjim školama u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 3/2014.02.2022
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavacaSlužbene novine Kantona Sarajevo 45/1814.02.2022
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakseSlužbene novine Kantona Sarajevo 5/1814.02.2022
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 42/1726.10.2017.
Službene novine Kantona Sarajevo 23/1831.5.2018.
Sl.novine KS 13/2323.3.2023.
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola sa područja Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 18/9814.02.2022
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 4/1914.02.2022
Službene novine Kantona Sarajevo 9/19
Službene novine Kantona Sarajevo 25/21
Sl.novine KS 34/2310.8.2023.
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanjuSlužbene novine Kantona Sarajevo 32/18
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 2/18
Sl.novine KS 10/24
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenikaSlužbene novine KS br.34/23
Pravilnik o vlastitim prihodimaPravilnik o vlastitim prihodima15.5.2023.
Pravilnik o radu JU Prva gimnazijaPravilnik o radu JU Prva gimnazija
Izmjene i dopune Pravilnika o radu27.3.2024.
Izmjene Pravilnika o radu JU Prva gimnazija Sarajevo30.5.2024.

PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI

NAZIVObjavljen u listu pod brojemDatum objave
Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanjeSl.novine KS 10/2414.3.2024.
Sl.novine KS 23/2325.5.2023.
Službene novine Kantona Sarajevo 20/2219.5.2022.
Službene novine Kantona Sarajevo 7/2118.2.2021.
Službene novine Kantona Sarajevo 45/2012.11.2020.
Službene novine Kantona Sarajevo 27/0828.7.2008.
Službene novine Kantona Sarajevo 23/0421.9.2004.
ŠKOLSKI ODBOR
Naziv dokumentaDokumentDatum
Dnevni red 1.sjednica34-01-2-1331/224.10.2022.
Dnevni red 2. sjednica34-01-1-2-1481/223.11.2022.
Dnevni red 3. sjednica34-01-1-2-1810/2221.11.2022.
Dnevni red 4. sjednica34-01-1-2-1778/2215.12.2022.
Dnevni red 5. sjednica34-01-1-2-1900/2230.12.2022.
Dnevni red 6. sjednica34-01-1-2-81/2313.1.2023.
Dnevni red 7. sjednica34-1-2-190/2326.1.2023.
Dnevni red 8. sjednica8.sjednica ŠO3.2.2023
Dnevni red 9.sjednica34-1-2-411/23 23.2.2023.
Dnevni red 10.sjednicaDnevni red za 10. sjednicu ŠO07.03.2023.
Plan upisa za školsku 2023/24

Plan upisa 2023/2407.03.2023.
Poziv za 10.sjednicu ŠOPoziv 10. sjednica07.03.2023.
Poziv za 12 sjednicu ŠO12. sjednica ŠO28.4.2023.
Poziv za 14. sjednicu ŠODnevni rad 14. ŠODnevni red za 14. sjednicu ŠO
Poziv za 13.sjednicu ŠODnevni red za 13. sjednicu ŠO
Poziv za 15. sjednicu ŠODnevni red za 15. sjednicu
Poziv za 16. sjednicu ŠOPoziv za 16. sjednicu ŠO
Poziv za 17. sjednicu ŠOPoziv za 17. sjednicu ŠO
Poziv za 18. sjednicu ŠOPoziv za 18. sjednicu ŠO
Poziv za 19. sjednicu ŠOPoziv za 19. sjednicu ŠO
Poziv za 20. sjednicu ŠOPoziv za 20. sjednicu ŠO
Poziv za 21. sjednicu ŠOPoziv za 20. sjednicu ŠOPoziv za 21. sjednicu ŠO
Poziv za 22. sjednicu ŠOPoziv za 22. sjednicu ŠOPoziv za 22. sjednicu ŠO
Poziv za 23. sjednicu ŠOPoziv za 23. sjednicu ŠO
Poziv za 24. sjednicu ŠOPoziv za 24. sjednicu ŠO
Poziv za 26. sjednicu ŠOPoziv za 26. sjednicu ŠO
Poziv za 27. sjednicu ŠOPoziv za 27. sjednicu ŠO
Poziv za 28. sjednicu ŠOPoziv za 28. sjednicu ŠO
Poziv za 29. sjednicu ŠOPoziv za 29. sjednicu ŠO
Poziv za 30. sjednicu ŠOPoziv za 30. sjednicu ŠO
Poziv za 31. sjednicu ŠOPoziv za 31. sjednicu ŠO
Poziv za 32. sjednicu ŠOPoziv za 32. sjednicu ŠO
Poziv za 33. sjednicu ŠOPoziv za 33. sjednicu ŠO

ŠKOLSKI DOKUMENTI

Naziv dokumentaBrojDatum
Pravila JU Prva gimnazija SarajevoPravila JU Prva gimnazija20.11.2018.
Pravilnik o radu JU Prva gimnazija SarajevoPravilnik o radu škole (2021)18.5.2021.
Izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Prva gimnazija4.11.2022.
Pravilnik o Javnim nabavkama JU Prva gimnazijaPravilnik o javnim nabavkama12.12.2019.
Poslovnik o radu Školskog odbora JU Prva gimnazijaPoslovnik o radu Školskog odbora4.10.2022.
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU
Prva gimnazija Sarajevo
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije4.11.2022.
Plan integriteta JU Prva gimnazijaPlan integritetadecembar 2022.
Odluka o konstituisanju Školskog odbora JU Prva gimnazijaOdluka 4.10.2022.
Pravilnik o javnoj nabavci roba, usluga i radovaPravilnik o javnoj nabavci roba, usluga i radova
Privremeni plan javnih nabavki za period 1.1.2023-31.12.2023.Privremeni plan JN
Interni akt o zaštiti na radu u JU Prva gimnazijaInterni akt o zaštiti na radu
Pravilnik o radu školske bibliotekePravilnik o radu školske biblioteke21.9.2023.
Pravilnik o radu JU Prva gimnazija- IZMJENEIzmjene Pravilnika o radu JU Prva gimnazija Sarajevo21.9.2023.
Pravila Prve gimnazijePravila Prve gimnazijePravila JU Prva gimnazija Sarajevofebruar 2024
Pravilnik o radu JU Prva gimnazijaPravilnik o radu JU Prva gimnazija
Izmjene i dopune Pravilnika o radu27.3.2024.
Pravilnik o vlastitim prihodimaPravilnik o vlastitim prihodima15.5.2023.

Dokumente kao rješenja, odluke možete pogledati u dole navedenim folderima. 

NazivObjavljen u listu pod brojem: Datum objave
Odluka o kriterijuma za upis u prvi razred srednjih škola Kantona SarajevoSl. novine KS br.20/234.5.2023.
Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona SarajevoSl.novine KS 14/17Sl.novine KS 41/1719.10.2017.
Sl.novine KS 14/2330.3.2023.