KOLEKTIVNI UGOVOR

NAZIVObjavljen u listu pod brojemDatum objave
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 38/2222.9.2022.
Službene novine Kantona Sarajevo 12/1822.3.2018.
Službene novine Kantona Sarajevo 51/1622.12.2016.
Službene novine Kantona Sarajevo 42/1620.10.2016.

PRAVILNICI

NAZIVObjavljen u listu pod brojemDatum objave
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 22/22 2.6.2022.
Službene novine Kantona Sarajevo 12/2224.3.2022.
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školiSlužbene novine Kantona Sarajevo 15/2227.10,2022.
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 9/2204.03.2022
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 29/1224.2.2021.
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 34/1217.02.2022
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 19/0415.02.2022
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 24/1815.02.2022
Službene novine Kantona Sarajevo 13/20
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 19/0415.02.2022
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školiSlužbene novine Kantona Sarajevo 23/2115.02.2022
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastaveSlužbene novine Kantona Sarajevo 2/2015.02.2022
Službene novine Kantona Sarajevo 24/20
Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih školaSlužbene novine Kantona Sarajevo 45/1814.02.2022
Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave i laboratorijskog rada u srednjim školama u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 3/2014.02.2022
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavacaSlužbene novine Kantona Sarajevo 45/1814.02.2022
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakseSlužbene novine Kantona Sarajevo 5/1814.02.2022
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 42/1714.02.2022
Službene novine Kantona Sarajevo 23/18
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola sa područja Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 18/9814.02.2022
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 4/1914.02.2022
Službene novine Kantona Sarajevo 9/19
Službene novine Kantona Sarajevo 25/21
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanjuSlužbene novine Kantona Sarajevo 32/18
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 2/18

PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI

NAZIVObjavljen u listu pod brojemDatum objave
Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanjeSlužbene novine Kantona Sarajevo 20/2219.5.2022.
Službene novine Kantona Sarajevo 7/2118.2.2021.
Službene novine Kantona Sarajevo 45/2012.11.2020.
Službene novine Kantona Sarajevo 27/0828.7.2008.
Službene novine Kantona Sarajevo 23/0421.9.2004.
ŠKOLSKI ODBOR
Naziv dokumentaDokumentDatum
Dnevni red 34-01-2-1331/224.10.2022.
Dnevni red34-01-1-2-1481/223.11.2022.
Dnevni red34-01-1-2-1810/2221.11.2022.
Dnevni red34-01-1-2-1778/2215.12.2022.
Dnevni red34-01-1-2-1900/2230.12.2022.
Dnevni red34-01-1-2-81/2313.1.2023.
Dnevni red34-1-2-190/2326.1.2023.

ŠKOLSKI DOKUMENTI

Naziv dokumentaBrojDatum
Pravila JU Prva gimnazija SarajevoPravila škole20.11.2018.
Pravilnik o radu JU Prva gimnazija SarajevoPravilnik o radu škole (2021)18.5.2021.
Izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Prva gimnazija4.11.2022.
Pravilnik o Javnim nabavkama JU Prva gimnazijaPravilnik o javnim nabavkama12.12.2019.
Poslovnik o radu Školskog odbora JU Prva gimnazijaPoslovnik o radu Školskog odbora4.10.2022.
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU
Prva gimnazija Sarajevo
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije4.11.2022.
Plan integriteta JU Prva gimnazijaPlan integritetadecembar 2022.
Odluka o konstituisanju Školskog odbora JU Prva gimnazijaOdluka 4.10.2022.