Javna ustanova Prva gimnazija Sarajevo

+387 33 203-567
prvagim@prva-gimnazija.edu.ba​
Gimnazijska 3
71000 Sarajevo

Uposlenici

Rukovodno osoblje

Profesori

Direktorica
Velida Tinjak
Pomoćnica direktorice
Elma Dulić
Profesori za predmet Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Elma Dulić, Damir Šabotić, Kenan Muminagić, Aida Bešlagić-Jašarević, Semira Kapetanović, Jasmina Kaltak
Profesori za predmet Engleski jezik
Marina Tiro, Lejla Havić, Jesenka Jessica Jusko, Maja Omerhodžić
Profesori za predmet Njemački jezik
Maida Pašić, Aida Beća, Murisa Polimac, Amra Kurešepi
Profesori za predmet Matematika
Elma Kahvić-Begić, Sanja Rončević-Vuk, Lejla Mutić, Sandra Ibrišević
Profesori za predmete Informatika, Baza podataka (BP) i Napredna primjenjena informatika (NPI)
Melisa Dželo, Merhunisa Hasanspahić, Sead Čolaković, Tatjana Kapetanović Edin Mujagić, (BP)
Profesori za predmet Fizika
Mirsad Kazazović, Velida Kujović
Profesori za predmet Biologija
Zijada Džafović-Melez, Belma Hasković
Profesori za predmet Hemija
Soraja Gvožđar, Indira Sarić, Dženita Kološ
Profesori za predmet Historija
Sanela Ćesko, Melika Šarić
Profesori za predmet Geografija
Nisveta Njemčević, Amel Korman
Profesori za predmet Sport
Nermina Perviz, Nermin Sarajčić, Suada Hajrlić-Kazazović, Avdo Odžak
Profesor Latinskog jezika
Ana Đogović, Neira Hoti
Profesori za predmet Muzička kultura
Aida Kamenica, Amar Dokara
Profesor Likovne kulture
Oskar Prebanić
Profesor Italijanskog jezika
Amela Beća Dženana Uzunović
Profesori za predmet Francuski jezik
Amela Beća
Profesor Psihologije
Ozrenka Mešić, Marina Rubić
Profesor Filozofije s logikom
Samir Krluč
Profesor Građanskog obrazovanja za demokratiju i ljudska prava
Ljiljana Košarac
Profesori za predmet Sociologija
Arijana Ahić, Samir Krluč
Profesori za predmet Kultura religija
Arijana Ahić, Samir Krluč
Profesor Vjeronauke
Ensiha Velagić

Stručni saradnici u školi

Pedagog
Sanela Podumljak
Bibliotekar
Adela Tufegdžić
Psiholog
Ozrenka Mešić

Administrativno - finansijska služba

Profesori
Sekretar
Aida Habul
Administrativni radnik
Amra Erdić

Tehničko - higijenska služba

Domar
Senad Čomor
Radnici na održavanju higijene objekta i opreme
Edina Lagarija, Fehma Durak, Fatima Samouk, Hadžira Bajrović

Ostalo osoblje

Rukovalac centralnog grijanja
Kenan Kahrimanović
Profesori
Dnevni čuvar zadužen za sigurnost
Adis Redžep, Minka Avdić

Rukovodno osoblje

Profesori

Direktorica
Velida Tinjak
Pomoćnica direktorice
Elma Dulić
Profesori za predmet Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Elma Dulić, Damir Šabotić, Kenan Muminagić, Aida Bešlagić-Jašarević, Semira Kapetanović, Jasmina Kaltak
Profesori za predmet Engleski jezik
Marina Tiro, Lejla Havić, Jesenka Jessica Jusko, Maja Omerhodžić
Profesori za predmet Njemački jezik
Maida Pašić, Aida Beća, Murisa Polimac, Amra Kurešepi
Profesori za predmet Matematika
Elma Kahvić-Begić, Sanja Rončević-Vuk, Lejla Mutić, Sandra Ibrišević
Profesori za predmete Informatika, Baza podataka (BP) i Napredna primjenjena informatika (NPI)
Melisa Dželo, Merhunisa Hasanspahić, Sead Čolaković, Tatjana Kapetanović Edin Mujagić, (BP)
Profesori za predmet Fizika
Mirsad Kazazović, Velida Kujović
Profesori za predmet Biologija
Zijada Džafović-Melez, Belma Hasković
Profesori za predmet Hemija
Soraja Gvožđar, Indira Sarić, Dženita Kološ
Profesori za predmet Historija
Sanela Ćesko, Melika Šarić
Profesori za predmet Geografija
Nisveta Njemčević, Amel Korman
Profesori za predmet Sport
Nermina Perviz, Nermin Sarajčić, Suada Hajrlić-Kazazović, Avdo Odžak
Profesor Latinskog jezika
Ana Đogović, Neira Hoti
Profesori za predmet Muzička kultura
Aida Kamenica, Amar Dokara
Profesor Likovne kulture
Oskar Prebanić
Profesor Italijanskog jezika
Amela Beća Dženana Uzunović
Profesori za predmet Francuski jezik
Amela Beća
Profesor Psihologije
Ozrenka Mešić, Marina Rubić
Profesor Filozofije s logikom
Samir Krluč
Profesor Građanskog obrazovanja za demokratiju i ljudska prava
Ljiljana Košarac
Profesori za predmet Sociologija
Arijana Ahić, Samir Krluč
Profesori za predmet Kultura religija
Arijana Ahić, Samir Krluč
Profesor Vjeronauke
Ensiha Velagić

Stručni saradnici u školi

Pedagog
Sanela Podumljak
Bibliotekar
Adela Tufegdžić
Psiholog
Ozrenka Mešić

Administrativno - finansijska služba

Profesori
Sekretar
Aida Habul
Administrativni radnik
Amra Erdić

Tehničko - higijenska služba

Domar
Senad Čomor
Radnici na održavanju higijene objekta i opreme
Edina Lagarija, Fehma Durak, Fatima Samouk, Hadžira Bajrović

Ostalo osoblje

Rukovalac centralnog grijanja
Kenan Kahrimanović
Profesori
Dnevni čuvar zadužen za sigurnost
Adis Redžep, Minka Avdić