Sjećanja na Gorana Čengića

 Prva gimnazija u saradnji sa NVO Društvo prijatelja grada Sarajeva postala je simbolična podrška zamisli da se u svim srednjim školama Kantona Sarajevo održava takmičenje u pisanju literarnih radova posvećenih Goranu Čengiću – pravedniku, bivšem učeniku Prve gimnazije, a u cilju razvijanja osjećanja ljudskosti, plemenitosti, pravednosti i odgovornosti.Pred nama su odlomci iz nagrađenih literarnih radova učenika Prve […]

Sedmica stranih jezika

 Realizaciju Sedmice stranih jezika, kao dio školske prakse, Aktiv stranih jezika Prve gimnazije započeo je u školskoj 2014/2015. godini. Ta prva Sedmica stranih jezika održana je u aprilu 2015. godine, u okviru obilježavanja Dana škole kao jedan od vidova inovacije u nastavi i promocije jezika u Prvoj gimnaziji. Održavani su časovi iz različitih nastavnih predmeta na […]

Priredba Pokaži šta znaš

 U proljeće svake školske godine u kinosali naše škole održava se priredba kojoj se učenici istinski raduju: predstavljanje odjeljenja i učenika prvog razreda pod nazivom Pokaži šta znaš. Svako odjeljenje u toku 20 minuta predstavlja na pozornici svoje individualne talente i sposobnosti funkcioniranja unutar grupe. Žiri, kojeg imenuje Nastavničko vijeće škole,tokom predstavljanja odjeljenja vrijedno bilježi […]

Humanitarne akcije

Tradicionalne humanitarne akcije učenika i profesora Prve gimnazije Sarajevo  Tradicionalno, pred novogodišnje praznike učenici i profesori Prve gimnazije organizuju humanitarne akcije za štićenike Zavoda u Pazariću i djecu u Domu bez roditeljskog staranja na Bjelavama. U okviru navedenih humanitarnih akcija prikupljaju se igračke, slatkiši, školski pribor, odjeća, obuća, hrana i higijenske potrepštine.Svake godine u decembru, […]

Tradicija “stare dame”

 Školska godina je ciklus u kojem se naizmjenično realiziraju brojne aktivnosti i rituali. Paralelno sa redovnom nastavom, Škola svojim učenicima nudi mogućnost učešća na različitim projektima, vannastavnim aktivnostima, sekcijama, takmičenjima, revijama, smotrama, priredbama, festivalima, radionicama, posjetama, predavanjima i sl. Prvog dana nastave upriliči se prijem učenika prvog razreda u kinosali škole, koji ima cilj da, […]