Sedmica stranih jezika

 Realizaciju Sedmice stranih jezika, kao dio školske prakse, Aktiv stranih jezika Prve gimnazije započeo je u školskoj 2014/2015. godini. Ta prva Sedmica stranih jezika održana je u aprilu 2015. godine, u okviru obilježavanja Dana škole kao jedan od vidova inovacije u nastavi i promocije jezika u Prvoj gimnaziji. Održavani su časovi iz različitih nastavnih predmeta na […]