IZBORNO PODRUČJE III i IV RAZRED
MATEMATIČKO-INFORMATIČKOJEZIČKOPRIRODNODRUŠTVENOPODRUČJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
NAZIV NASTAVNOG PREDMETAIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV
1Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost44334433443344334433
2Engleski jezik33333333333333333333
3Drugi strani jezik (njemački, intenzivni njemački – DSD*, francuski, turski)2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*
4Treći strani jezik
(italijanski, francuski)
------24------------
5Latinski jezik--21--21-21--21--21
6Matematika44554433443344334433
7Fizika223322--223322--22--
8Biologija22--22--223322--22--
9Hemija22--22--223322--22--
10Historija22--22--22--223322--
11Geografija22--22--22--223322--
12Sociologija--2---2---2---2---2-
13Psihologija--2---2---2---2---2-
14Filozofija s logikom---3---3---3---3---3
15Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava--2---2---2---2---2-
16Informatika212221--21--21--22--
17Programiranje----------------2222
18Nacrtna geometrija---2----------------
19Baze podataka------------------2-
20Napredna primjenjena informatika------------------2-
21Matematičke osnove kompjuterskih nauka------------------2-
22Razvoj mobilnih aplikacija------------------2
23Web programiranje-------------------2
24Softver inžinjering-------------------3
25Muzička kultura-2---2---2---2---2--
26Likovna kultura2---2---2---2---2---
27Sport22222222222222222222
28Vjeronauka/Kultura religija-izborni predmet11111111111111111111
Ukupno nastavnih sati sedmično30*29*29*27*30*29*29*27*30*29*31*27*30*29*29*27*32*32*30*28*
Broj predmeta po razredima131312111313119131313111313121114141412