Javna ustanova Prva gimnazija Sarajevo

+387 33 203-567
prvagim@prva-gimnazija.edu.ba​
Gimnazijska 3
71000 Sarajevo

Sjećanje na Gorana Čengića

Sjećanja na Gorana Čengića

 Prva gimnazija u saradnji sa NVO Društvo prijatelja grada Sarajeva postala je simbolična podrška zamisli da se u svim srednjim školama Kantona Sarajevo održava takmičenje

Opširnije