Posjeta iz Gesamtschule Paderborn-Elsen

12 učenika u pratnji 2 profesora Frank Dunschen i Anne Vielberg-Martini, te umjetnika, Manfred Webel boravilo je u posjeti Prvoj gimnaziji u Sarajevu u periodu od 13.-22.9.2016. Njemački učenici su bili smješteni u porodicama naših učenika, a tokom svog boravka su se upoznali sa kulturno-historijskim znamenitostima grada Sarajeva, posjetili su Memorijalni centar Srebrenica u Potočarima […]