Tradicija “stare dame”

 Školska godina je ciklus u kojem se naizmjenično realiziraju brojne aktivnosti i rituali. Paralelno sa redovnom nastavom, Škola svojim učenicima nudi mogućnost učešća na različitim projektima, vannastavnim aktivnostima, sekcijama, takmičenjima, revijama, smotrama, priredbama, festivalima, radionicama, posjetama, predavanjima i sl. Prvog dana nastave upriliči se prijem učenika prvog razreda u kinosali škole, koji ima cilj da, […]