Maturski rad

U dogovoru sa predmetnim profesorom-mentorom učenici biraju temu za izradu maturskog rada.

Maturski rad je samostalno djelo učenika u kojem učenik pod nadzorom mentora obrađuje zadanu ili samostalno izabranu temu. Tema rada može biti praktična ili teorijska. Cilj rada je da se dokaže sposobnost učenika u samostalnom rešavanju praktičnih i teorijskih problema koji ne moraju imati karakter originalnosti. Radovi mogu donositi i pregled naučnih teorija i pravaca. Posebno je važno savladati pravila akademskog pisanja i izlaganja problematike, s pravilnim citiranjem izvora.

Tutorijali sa uputama za izradu prezentacija i seminarskih radova: