Tekst sadržaja Javnog konkursa za prijem nastavnog osoblja, koji je objavljen u štampanim i elektronskim medijima, možete naći OVDJE.