Svečana akademija u Narodnom pozorištu

Svečana akademija povodom Dana škole održana je 9. aprila 2019. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo. Te je večeri u foajeu Narodnog pozorišta održana i Izložba arhivske građe iz historijata Prve gimnazije postavljena na 21 panou. Za sve goste i brojne ličnosti iz javnog života upriličen je prigodan program u kojem je, osim učenika, učešće uzela i Sarajevska filharmonija.
Čestitke Prvoj gimnaziji povodom svečane akademije u Narodnom pozorištu uputile su
sljedeće institucije i pojedinci:
– član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, gosp. Željko Komšić
– Ministarstvo civilnih poslova BiH i Državna komisija BiH za saradnju sa UNESCO-om,
ministar Adil Osmanović
– Akademija nauka i umjetnosti BiH, predsjednik ANUBiH Miloš Trifković
– Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, ministrica Elvira Dilberović
– Premijer Kantona Sarajevo, gosp. Edin Forto
– Grad Sarajevo i gradonačelnik Sarajeva gosp. Abdulah Skaka
– Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ministrica Zineta
Bogunić
– Univerzitet u Sarajevu, rektor Rifat Škrijelj
– Općina Centar Sarajevo, načelnik Nedžad Ajnadžić
– Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo
– predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Stari Grad Sarajevo, gosp. Jusuf Pušina
– Austrijska ambasada u BiH
– Narodno pozorište Sarajevo, direktor Izudin Bajrović
– Međunarodni centar za mir, direktor Ibrahim Spahić
– Prva bošnjačka gimnazija, direktorica Naida Hota-Muminović
– Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo, direktorica Elma Alić-Šobot
– Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti u Sarajevu
– Šesta beogradska gimnazija, direktor Rade Zejak
– Gimnazija Josip Broz Tito Skoplje, direktorica Silvana Krzovska
– Gimnazija Slobodan Škerović iz Podgorice, direktorica Zoja Bojanić-Lalović
– OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Sarajevo
– bivši direktori Prve gimnazije Sarajevo od 1987. do 2017.
– Žaneta i Damir Džumhur

Program Svečane akademije održane u Narodnom pozorištu Sarajevo

Program Svečane akademije možete pogledati na You Tube linku.

Galerija slika