1. Lista učenika za smjer Gimnazija
  2. Lista učenika za smjer Informacione tehnologije

Prijem dokumenata učenika upisanih u Prvu gimnaziju vršit će se 28. 6. i 1.7. u terminu od 9h do 13h u Muzeju škole.
Potrebna dokumentacija:
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Uvjerenje o postignutom uspjehu od VI do IX razreda
-Rezultati eksterne mature
-Prijava za upis
-doplome sa takmičenja
Za izborna područja na listi Gimnazija, te za izborne predmete, drugi strani jezik i DSD program, učenici će se opredjeljivati pri predaji dokumenata.