Prijedlog plana upisa učenika u prvi razred za školsku 2023/2024. godinu

Odluka o imenovanju Komisije za provođenje procedure za izbor turističke agencije za realizaciju studijske posjete u Sloveniju

Odluka o imenovanju popisne komisije za 2023.godinu