Memorandum o saradnji gimnazija u regionu potpisan je u Beogradu na sastanku direktora škola 20. aprila 2017. godine. Zasniva se na principima regionalne saradnje, razumijevanja, međusobnog uvažavanja, poštivanja različitosti, toleranciji i multikulturanosti.
Potpisnici su: Šesta beogradska gimnazija, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Gimnazija
„Slobodan Škerović“ iz Podgorice, Gornjogradska gimnazija iz Zagreba, Gimnazija „Josip Broz
Tito“ iz Skoplja i Prva gimnazija Sarajevo.
Škole potpisnice zajednički učestvuju i realiziraju slijedeće oblike saradnje: razmjenu iskustava, organizaciju stručnih skupova u oblasti gimnazijskog odgoja i obrazovanja, stručno usavršavanje nastavnih kadrova, zajedničke projekte razmjene učenika i nastavnika, organizaciju  i realizaciju kulturno-umjetničkih manifestacija, promovisanje primjera dobre prakse, kontinuiranu saradnju i organizaciju godišnjih susreta gimnazija potpisnica.
U dosadašnjem periodu realizirana su tri susreta školskih bendova, izložba likovnih
radova i četiri sastanka direktora, a pretposljednji je održan u našoj školi.