NACIONALNI PROGRAMI 

Prilikom upisa u Prvu gimnaziju Sarajevo učenici se opredjeljuju za jedno od izbornih područja koje će pohađati tokom srednjoškolskog obrazovanja.

Matematičko-informatičko izborno područje fokusirano je na izučavanje matematike, fizike i informatike. Pojačan fond sati iz ovih predmeta je u III i IV razredu. 

Više...

Kroz matematičko-informatičko područje, učenici će imati priliku, istražiti dubine matematike i primijeniti ih u svijetu računarskih nauka. Naši stručni nastavnici pružit će vam temeljito razumijevanje matematičkih koncepata i programiranja, pripremajući vas za izazove savremenog digitalnog doba. 

Osim toga, učenici će imati priliku učestovati u raznim takmičenjima iz matematike i informatike te razviti svoje vještine kroz praktične projekte i radionice. Naš cilj je potaknuti vašu znatiželju, potaknuti kreativno razmišljanje i pripremiti vas za uspješnu budućnost u području STEM-a.

 

Prirodno izborno područje fokusirano je na izučavanje prirodnih nauka. Pojačan fond sati iz biologije, hemije i fizike je u III i IV razredu. 

Više...

Kroz prirodno izborno područje, učenici će imati priliku istražiti složene procese života, tvari i energije koji nas okružuju. Naši stručni nastavnici pružit će vam duboko razumijevanje fundamentalnih principa prirodnih nauka, pripremajući vas za izazove savremenog svijeta. 

Osim toga, učenici će imati priliku učestvovatii u eksperimentima, istraživačkim projektima i terenskim radovima, što će im omogućiti praktično iskustvo i razvoj analitičkih vještina. Naš cilj je potaknuti vaše zanimanje za svijet oko nas, poticati istraživački duh i pripremiti vas za buduće akademske i profesionalne izazove u području prirodnih nauka.

Jezičko izborno područje fokusirano je na izučavanje jezika i književnosti. Pojačan fond sati iz maternjeg jezika i stranih jezika u III i IV razredu gimnazije (maternji jezik – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, prvi strani jezik – Engleski jezik, drugi strani jezik – Njemački jezik / Francuski jezik / Turski jezik, treći strani jezik – Italijanski jezik). 

Više...

Kroz jezičko izborno područje, učenici će imati priliku istražiti različite jezičke strukture, bogatstvo književnih djela i raznolikost kultura širom svijeta. Naši stručni nastavnici pružit će vam temeljito razumijevanje jezika i književnosti, pripremajući vas za komunikaciju na globalnom nivou i razumijevanje kulturnih različitosti. 

Osim toga, učenici će imati priliku učestvovati u raznim interesantnim aktivnostima kao što su debatni klubovi, književni susreti i međunarodni jezički projekti.  Naš cilj je potaknuti vašu ljubav prema jezicima, poticati kreativnost i pripremiti vas za uspješnu budućnost u području lingvistike, prevođenja, novinarstva i međunarodnih odnosa.

Društveno izborno područje fokusirano je na izučavanje društvenih nauka. Pojačan fond sati iz iz historije, geografije i sociologije je u III i IV razredu gimnazije. 

Više...

Kroz društveno izborno područje, učenici će imati priliku istražiti kompleksne obrasce društvenih odnosa, političkih sistema i ekonomskih procesa koji oblikuju naše društvo. Naši stručni nastavnici pružit će vam temeljito razumijevanje društvenih fenomena i kritičko razmišljanje, pripremajući vas za aktivno učešće u društvenim procesima. 

Osim toga, učenici će imati priliku učestvovati u raznim društvenim aktivnostima kao što su debatni klubovi, simulacije Ujedinjenih naroda i terenski posjeti relevantnim institucijama. Naš cilj je potaknuti vaše razumijevanje društvenih problema, poticati aktivno građanstvo i pripremiti vas za buduće izazove u području javne politike, međunarodnih odnosa i socijalnog poduzetništva.

Informacione tehnologije fokusirano je na izučavanje informatičkih nauka. Od prvog do četvrtog razreda je pojačan fond sati iz informatike i srodnih strčnih predmeta. 

Više...

Kroz smjer informacionih tehnologija, učenici će imati priliku istražiti sve aspekte moderne tehnološke revolucije. Naši stručni nastavnici pružit će vam temeljito razumijevanje računarskih sistema, algoritama i razvoja softvera, pripremajući vas za izazove digitalnog doba. 

Osim toga, učenici će imati priliku za učešće u projektima izrade aplikacija, takmičenjima iz programiranja te razvoju vještina u oblasti informacionih tehnologija. Naš cilj je podržati vašu kreativnost, potaknuti inovativno razmišljanje i pripremiti vas za uspješnu karijeru u oblasti tehnologije.

 

MEĐUNARODNI PROGRAM DSD

 DSD program predstavlja međunarodno priznat certifikacijski program napredne nastave njemačkog jezika sa ciljem stjecanja Njemačke jezičke diplome DSD II za najviši nivo jezičke kompetencije B2/C1 u svim vještinama, u skladu s parametrima koje određuje Zajednički europski referentni okvir za jezike (CEFR).
Cilj programa je pripremiti učenike za polaganje ispita za DSD diplomu, na kojem se testiraju ne samo jezičke vještine, već i opće znanje, sposobnost kritičkog razmišljanja, te kompetencije u analizi i interpretaciji informacija.

Za upis na ovaj program potrebno je imati predznanje iz njemačkog jezika na nivou A1/A2, kao i visoku motivaciju za učenje i uključivanje u sve nastavne i vannastavne aktivnosti koje nudi ovaj program. Prijem učenika na DSD program vrši se na osnovu testiranja koje se održava nakon upisa u I razred. Zainteresirani učenici koji su učestvovali na Kantonalnom takmičenju iz njemačkog jezika u devetom razredu automatski su primljeni na DSD program i oslobođeni testiranja.